ដំណឹងថ្មី

Monday, May 6, 2013

យើងរៀនអេឡិចត្រូនិច


កក្កដា-០២-២០១៩

ខ្ញុំរវល់ពេក អត់បានធ្វើមេរៀនបន្ថែមយូរហើយ ។ 
ពេលណាខ្ញុំមានពេល ខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀនបន្តទៀត ។

ប្អូនម្នាក់បានសុំអោយខ្ញុំជួយបន្យល់អំពី៖
  • របៀបប្រើ Oscilloscope
  • របៀបប្រើ 555 Timer

2 comments:

  1. អគុណបងចែករំលែកចណេះដឹង

    ReplyDelete
  2. រីករាយដែលបានឃេីញនៅតែបន្តការងារចែករំលែកមួយនេះតទៅទៀត។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសចូលរួមការងារចែករំលែកនេះ។

    ReplyDelete